sekretariat@cedo.edu.pl     +48 58 351 32 09     692 514 591

L I C E U M   O G Ó L N O K S Z T A Ł C Ą C ELiceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "OMEGA" w Gdańsku to oferta szkolna skierowana do osób nie posiadających wykształcenia średniego.

Szkoła wpisana jest do ewidencji szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Realizujemy program Ministerstwa Edukacji Narodowej.Czas trwania nauki:

  • 3 – letnie  ( 6 semestrów ) oferta skierowana do absolwentów gimnazjum oraz dawnych 8 -  letnich szkół podstawowych
  • 2 – letnie ( 4 semestry ) oferta skierowana do absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej
Do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "OMEGA" w Gdańsku przyjmujemy:

  • na pierwszy semestr - absolwentów 8 - letniej szkoły podstawowej oraz gimnazjum
  • na trzeci semestr - absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, którzy ukończyli szkołę po 2015 roku
  • • na pozostałe semestry - uczniów innych liceów oraz techników, którzy przerwali naukę
Tryb nauczania:
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym ( sobota i niedziela, dwa razy w miesiącu). 

Tryb zaoczny pozwala na kontynuowanie nauki bez konieczności rezygnowania z pracy zawodowej oraz codziennych obowiązków.

Opłaty:
Nauka w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych "OMEGA" w Gdańsku jest BEZPŁATNA przez cały okres nauki.

Wymogi rekrutacyjne:
  • • oryginał lub odpis świadectwa ukończenia 8 - letniej szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej
  • • 3 zdjęcia
  • • kwestionariusz oraz podanie o przyjęcie do szkoły ( dostępne na stronie lub w sekretariacie szkoły )
Wydajemy :
  • • legitymację szkolną uprawniającą do zniżek na przejazdy i bilety wstępu 
  • • zaświadczenie do ZUS oraz innych organów


Jak skorzystać z naszej oferty?
Każdy kto jest zainteresowany nauką w naszej szkole powinien: 

POBRAĆ:
1) Podanie o przyjęcie do liceum.
2) Kwestionariusz osobowy.

Pobrane dokumenty wypełnić i przesłać drogą mailową na adres  szkoly@cedo.edu.pl bądź dostarczyć je osobiście do ośrodka.