sekretariat@cedo.edu.pl     +48 58 351 32 09     692 514 591

G I M N A Z J U M

 

Gimnazjum dla Dorosłych " OMEGA" w Gdańsku to oferta skierowana do osób, które swoją edukację zakończyły na poziomie szkoły podstawowej a marzą o zdobyciu dalszego wykształcenia.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą się uczyć oraz ukończyli 18 lat lub ukończą w roku kalendarzowym.
W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach przyjmujemy również osoby, które ukończyły 16 lat. 

Szkoła wpisana jest do ewidencji szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych Urzędu Miejskiego w Gdańsku. 
Realizujemy program Ministerstwa Edukacji Narodowej.Czas trwania nauki:

  • • 3 lata ( 6 semestrów )
Tryb nauczania:
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym ( sobota i niedziela, dwa razy w miesiącu).

Tryb zaoczny pozwala na kontynuowanie nauki bez konieczności rezygnowania z pracy zawodowej oraz codziennych obowiązków.

Opłaty:
Nauka w Gimnazjum dla Dorosłych "OMEGA" w Gdańsku jest BEZPŁATNA przez cały okres nauki.

Wymogi rekrutacyjne: 
  • • oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  • • 3 zdjęcia
  • • kwestionariusz oraz podanie o przyjęciu do szkoły ( dostępne na stronie lub w sekretariacie szkoły)
Wydajemy:
  • • legitymację szkolną uprawniającą do zniżek na przejazdy i bilety wstępu 
  • • zaświadczenie do ZUS oraz innych organów


Jak skorzystać z naszej oferty?
Każdy kto jest zainteresowany nauką w naszej szkole powinien: 

POBRAĆ:
1) Podanie o przyjęcie do gimnazjum. 
2) Kwestionariusz osobowy. 

Pobrane dokumenty wypełnić i przesłać drogą mailową na adres  szkoly@cedo.edu.pl bądź dostarczyć je osobiście do ośrodka.