sekretariat@cedo.edu.pl     +48 58 351 32 09     692 514 591


PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH ADR - PODSTAWOWYSzkolenie skierowane jest do kierowców ubiegających się o wydanie lub odnowienie uprawnień na przewóz towarów niebezpiecznych ADR.


Kurs podstawowy skierowany jest do  kierowców ubiegający się po raz pierwszy o wydanie zaświadczenia ADR, którzy ukończyli 21 lat i posiadają prawo jazdy odpowiedniej kategorii.

Kurs specjalistyczny skierowany jest do kierowców, którzy ukończyli z wynikiem pozytywnym kurs podstawowy.

Kurs doskonalący skierowany jest do kierowców posiadających wymagane przepisami zaświadczenie ADR, w roku poprzedzającym datę upływu ich ważności.

Przewóz towarów niebezpiecznych ADR - podstawowy

Wymagania wobec kandydatów:
 • • ukończone 21 lat
 • • prawo jazdy kat. B, C lub D
 • • świadectwo kwalifikacyjne lub orzeczenie lekarskie i badania psychologiczne dla kierowców lub zaświadczenie od pracodawcy o spełnieniu wymagań określonych ustawą na stanowisku kierowcy
Cena szkolenia:
420 zł

Czas i forma szkolenia:
Kurs obejmuje 25 godzin szkoleniowych

Zajęcia odbywają się w 2 dni w tygodniu w godzinach 9:00 - 16:00 

Certyfikaty:
Uczestnicy kursu otrzymują zaświadczenie ADR uprawniające do przewozu towarów niebezpiecznych na samochodach skrzyniowych klasy 2,3,4-1,4-2,4-3,5-1,5-2,6-1,6-2,8,9 w państwach kontyngentu europejskiego.

Zaświadczenie ważne jest przez okres 5 lat.

Jak skorzystać z naszej oferty?
Każdy kto jest zainteresowany danym kursem powinien:

POBRAĆ:
1) Kartę zgłoszenia  na kurs/szkolenie.

Pobrany dokument wypełnić i przesłać drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź dostarczyć osobiście do ośrodka.

Program szkolenia:
 • • Ogólne wymagania dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych
 • • Główne rodzaje zagrożeń
 • • Informacje na temat ochrony środowiska i kontroli przewozu odpadów
 • • Działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa właściwe dla różnych rodzajów zagrożeń
 • • Czynności jakie należy podjąć po zaistnieniu wypadku (w szczególności pierwsza pomoc, bezpieczeństwo ruchu drogowego, podstawowa wiedza na temat używania sprzętu ochronnego)
 • • Oznakowanie oraz umieszczanie nalepek ostrzegawczych
 • • Przeznaczenie i sposób działania wyposażenia technicznego pojazdów
 • • Zakazy ładowania razem różnych towarów do tego samego pojazdu lub kontenera
 • • Środki ostrożności, które powinny być podjęte podczas załadunku i rozładunku towarów niebezpiecznych
 • • Ogólne informacje na temat odpowiedzialności cywilnej
 • • Informacje na temat realizacji transportu kombinowanego
 • • Ochrona ładunku "Securite"