sekretariat@cedo.edu.pl     +48 58 351 32 09     692 514 591


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCHCelem szkolenia jest przekazanie wiedzy dotyczącej prawidłowego przetwarzania danych osobowych.

Do przetwarzania danych osobowych, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO), powinny być dopuszczone osoby, które zostały przeszkolone w tym zakresie.

Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestnika do samodzielnego przygotowania dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych.

Cena szkolenia:
259 zł

W cenie szkolenia - materiały dydaktyczne.

Czas i forma szkolenia:
Szkolenie obejmuje 8 godzin dydaktycznych.

Zajęcia prowadzone są w systemie:
 • • wieczorowym w godzinach 17:00 - 21:00 od poniedziałku do piątku
 • • zaocznym w godzinach 9:00 - 17:00 w sobotę i niedzielę
Certyfikaty:
Absolwenci otrzymują zaświadczenie określone przez Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz certyfikat ukończenia kursu w języku angielskim.

Jak skorzystać z naszej oferty?
Każdy kto jest zainteresowany danym kursem powinien:

POBRAĆ:
1) Kartę zgłoszenia  na kurs/szkolenie.

Pobrany dokument wypełnić i przesłać drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź dostarczyć osobiście do ośrodka.

Program szkolenia:
1. Podstawy prawne ochrony danych osobowych
 • • Konstytucja, ustawa o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia wykonawcze do ustawy, inne akty w tym kodeks pracy
2. Podstawowe definicje związane z ochroną danych osobowych
3. Administrator Danych Osobowych oraz Administrator Bezpieczeństwa Informacji
 • • Obowiązki Administratora Danych Osobowych
 • • Wyznaczenie Administratora Bezpieczeństwa Informacji spośród pracowników instytucji lub spoza ich grona – wady i zalety
 • • Skutki niewyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji
 • • odpowiedzialność Administratora Danych Osobowych
4. Obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji
 • • obowiązki administratora
 • • rejestr administratorów w GIODO
5. Prawa i obowiązki osoby, której dane są przetwarzane
 • • prawo do kontroli - zakres, przesłanki, skutki
 • • prawo do sprzeciwu - forma i zakres
 • • prawo do informacji - tryb udzielania odpowiedzi, termin
 • • obowiązki administratora danych
6. Dokumentacja związana z ochroną danych osobowych
 • • polityka bezpieczeństwa
 • • instrukcja przetwarzania danych w systemach informatycznych
 • • inne dokumenty (upoważnienia, umowy o powierzeniu danych osobowych)
7. Rejestracja zbiorów danych osobowych i ich udostępnianie
 • • rejestracja zbioru danych osobowych przy niepowoływaniu ABI i jego powołaniu
 • • zasady prowadzenia rejestru zbiorów przez ABI
8. Uprawnienia i obowiązki Generalnego Inspektora Danych Osobowych i inspektorów GIODO
 • • uprawnienia GIODO
 • • zakres kontroli
 • • działania kontrolne
9. Ochrona prawna związana z danymi osobowymi
 • • regulacje karne zawarte w ustawie o ochronie danych osobowych i w Kodeksie Karnym
 • • ochrona administracyjna (GIODO)
 • • ochrona cywilna (uprawnienia osób, których dane osobowe zostały naruszone)