sekretariat@cedo.edu.pl     +48 58 351 32 09     692 514 591

 

 

 

 

 


Technik BHP

 

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy (symbol cyfrowy zawodu: 325509) skierowany jest do osób, które chcą otrzymać w kwalifikacje w zakresie:

 

 • K1 - Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy (Z.13)


 Kształcenie w zawodzie technik BHP ma na celu przygotowanie Słuchacza do:

 • właściwego oceniania i kontrolowania stanu bezpieczeństwa bhp w zakładzie pracy
 • skutecznego rozwiązywania problemów organizacyjnych i technicznych dotyczących bhp
 • prowadzenia doradztwa w zakresie obowiązujących przepisów i zasad bhp
 • oceniania ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki fizyczne, chemiczne lub biologiczne występujące w środowisku pracy, określania sposobów ich eliminowania bądź ograniczania
 • prowadzenia szkoleń w zakresie bhp, prowadzenia działalności gospodarczej w tym zakresie
Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie, po którego zdaniu Słuchacz otrzymuje tytuł TECHNIKA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY.

Czas trwania nauki:

1,5 roku (3 semestry)

Tryb nauczania:

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.

Opłaty:

 Nauka jest całkowicie BEZPŁATNA przez cały okres nauki.

Wymogi rekrutacyjne:

 • oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • 3 zdjęcia legitymacyjne
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku technik bhp
 • kserokopia dowodu osobistego ( istnieje możliwość wykonania bezpłatnie kserokopii dowodu w sekretariacie szkoły)
 • kwestionariusz oraz podanie o przyjęcie do szkoły ( dostępne na stronie lub w sekretariacie szkoły )

 

 Program TECHNIK BHP:

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Sem. I Sem. II Sem. III Liczba godzin w cyklu nauczania
Przedmioty ogólnokształcące (*)

Podstawy przedsiębiorczości 20 - - 20
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
Podstawy prawa pracy 20 20 - 40
Techniczne bezpieczeństwo pracy 40 30 - 70
Ergonomia w procesie pracy 25 20 - 45
Zagrożenia w środowisku pracy - 30 40 70
Język angielski zawodowy w bhp - 10 15 25
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym (**)
Ocena ryzyka zawodowego 30 20 30 80
Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków pracy oraz chorób zawodowych - 25 30 55
Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy 40 20 60 120
Łączna liczba godzin kształcenia   175 175 175 525

*  prowadzone dla słuchaczy, którzy we wcześniejszym etapie edukacji nie realizowały tego przedmiotu

**zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego lub u pracodawcyJak skorzystać z naszej oferty?

Każdy kto jest zainteresowany nauką w naszej szkole powinien:

POBRAĆ:
1) Podanie o przyjęcie do szkoły.
2) Kwestionariusz osobowy.

Pobrane dokumenty wypełnić i przesłać drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź dostarczyć je osobiście do ośrodka.